Cây Sứ Trắng

Cây sứ trắng là một loại cây cảnh được trồng nhiều ở các khu đô thị , hay trong các trường học hay công viên và chúng ta vẫn thường thấy nhiều nhất ở trong các đình chùa.

Cây sứ trắng còn có các tên gọi khác như cây đại, cây hoa sứ hay là cây Chăm Pa… Do có hoa màu trắng nên nó thường được gọi nhất là cây sứ trắng. Cây sứ trắng ở Việt Nam được làm cây bonsai nhiều và cũng là một cây lâu niên

Danh mục: