Cây Mỡ

Cây Mỡ[2], có tài liệu còn gọi là Vàng tâm[3] (danh pháp khoa học: Magnolia conifera), là một loài thực vật có hoa trong họ Magnoliaceae. Loài này được (Dandy) V.S.Kumar mô tả khoa học lại lần gần nhất được công nhận năm 2006[4], trước đó năm 1930 loài này được nhà thựa vật học Dandy mô tả lần đầu với tên gọi Manglietia conifera (phần thứ 2 trong tên gọi -conifera có nghĩa là hình chóp nón)

Danh mục: