Cây Me Tây

Nguồn gốc Cây Me Tây:
Cây Me Tây có nguồn gốc từ Châu Mỹ, sau đó xuất hiện tại Việt Nam vào thời Pháp.  Ngoài tên gọi Me Tây, cây còn có tên khác là Muồng, Còng, Saman.  Họ thực vật Fabaceae ( họ Đậu ) , có tên khoa học là Samanea sama

Danh mục: