Cây Hồng Lộc

Cây hồng lộc có tên khoa học là Syzygium oleium, Syzygium campanulatum, thuộc họ Sim – Myrtaceae, có nguồn gốc từ vùng Châu á nhiệt đới. Ở Việt nam cây hồng lộc thích hợp trồng với khí hậu miền nam.