Cây giống Lim xẹt

Lim xẹt còn gọi là Muồng Kim Phượng, Phượng Vàng có tên khoa học là: Peltophorum tonkinensis (hoặc P. dasyrrachis), thuộc họ Đậu. Cây Lim xẹt có nguồn gốc từ nước Australia, các nước Châu Á nhiệt đới.

Danh mục: