Cây giống Chuông Vàng

Cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ được du nhập và trồng ở nhiều nước châu Á nhiệt đới.

Tên khoa học: Tabebuia argentea

Họ thực vật: Bignoniaceae (trong Tiếng Việt họ này có tên gọi khác như chùm ớt, họ Đinh, họ núc nác, họ Quao)

Tên gọi khác: Cây hoa chuông, cây chuông, cây huỳnh liên 

Tên tiếng Anh: Caribbean Trumpet tree, Yellow Tabebuia

Danh mục: