Cây giống Bàng Đài Loan

Bàng đài loan là cây thường xanh tạo tán rộng bóng mát, thường được sử dụng trên đường phố, trong các công viên, trường học… đồng thời nó cũng góp phần làm tăng mảng xanh và cải tạo bầu không khí xung quanh.

Danh mục: