Chất lượng giống lâm nghiệp được đặt lên hàng đầu

Năm 2020 toàn tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch trồng mới trên 4.000ha rừng, giảm hơn 1.000ha so với năm 2019, trong đó chủ yếu trồng các loại cây chất lượng như keo và quế.

Trong đó, trồng rừng theo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững là 1.597ha, trồng rừng thay thế 50ha, trồng 500 nghìn cây phân tán, phấn đấu duy trì độ che phủ rừng. Đồng thời, đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn, cung cấp nguyên liệu gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững, tạo vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng nhu cầu công nghiệp chế biến gỗ.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển vùng quế trên địa bàn huyện Định Hóa thành cây trồng chủ lực, thế mạnh góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác khoán bảo vệ, khoanh nuôi rừng theo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 tỉnh Thái Nguyên.

Do đó, ngay từ đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tập trung quản lý, sử dụng bền vững diện tích rừng, đồng thời tăng cường công tác quản lý giống cây lâm nghiệp, khuyến khích trồng và khai thác bền vững cây lâm sản ngoài gỗ.

Ngoài ra, tỉnh còn chỉ đạo các cấp, ngành liên quan đôn đốc các ban phát triển rừng xã, xóm, thôn, bản hướng dẫn các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết, bảo đảm tiến độ cũng như hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2020.

Để phục vụ nhu cầu trồng rừng của người dân, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, tiến hành cấp cây giống, phân bón cho bà con nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử cán bộ địa bàn xuống cơ sở để hướng dẫn, giám sát người dân thực hiện các khâu như: xử lý thực bì, lấp hố, trồng và chăm sóc rừng theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm đạt tỷ lệ sống cao nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *